Tủ đồ khô màu trắng TANDEM side 545.02.231

9.456.750