Tủ đồ khô màu trắng TANDEM side 545.02.232

9.849.000