Tủ đồ khô TANDEM solo màu đen 549.77.494

18.612.000