Tủ đồ khô TANDEM solo màu đen 549.77.496

20.196.000