Tủ đồ khô TANDEM solo màu trắng 549.77.794

20.037.600