Tủ đồ khô TANDEM solo màu trắng 549.77.796

21.780.000