Van điều chỉnh đóng/ mở ShowerCollection MS: 589.29.705

7.140.000