Vòi lavabo điện tử Hasgrohe Focus 589.29.326

24.200.000