Vòi trộn 3-lỗ Kyoto 100 bộ xả kéo màu đen 589.35.092

5.248.800