Vòi trộn 3-lỗ Kyoto 100 bộ xả kéo màu đồng 589.35.032

5.248.800