Vòi trộn 3-lỗ Kyoto 100 bộ xả kéo màu vàng 589.35.062

5.248.800