Vòi trộn gắn tường Kobe 250 đen 589.15.034

3.592.800