Vòi trộn gắn tường REGAL 200 495.61.124

3.292.500