Vòi xịt xà phòng tự động bán âm 589.63.090

4.809.600