Chi tiết nối khung bên, cho cánh chéo một phần Hafele 403.50.973

909.480