Nắp che thanh nhôm nối tường màu đen dài 3m Hafele 403.75.430

396.240